top of page
Business Meeting

ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀ

McKeag & Co ਨੂੰ ਟਾਇਨਸਾਈਡ 'ਤੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ (0191) 213 1010 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

McKeag & Co Solicitors ਵਿਖੇ ਸਾਡੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਟੀਮ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਅਵਾ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਭਾਗੀ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। McKeag & Co ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

  • ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ/ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

  • ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ

  • ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ

  • ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 'ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ' 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

Contact Us

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕ ਹੋ?*

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ?*

ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।

bottom of page